Reserveringsovereenkomst

Vanaf 2 april 2020 bieden we via deze website de woningen van In de Luwte 1, fase 1, aan. Dit zullen we doen op basis van schetsplattegronden, gevels en een verkoopprijs bandbreedte.  U kunt voor deze woningen online uw voorkeur voor een specifieke bouwnummer kenbaar maken en u inschrijven.

Inschrijving en toewijzing

Na de inschrijfperiode die eindigt op 10 april 2020, vindt de toewijzing plaats. Mochten er voor 1 bouwnummer meerdere gegadigden zijn, wordt er op dat moment geloot tussen de geïnteresseerden. Mensen die hebben deelgenomen aan het digitaal klantpanel (maart 2020) hebben hierbij een (kleine) voorrangspositie. Met de gemeente Smallingerland is tevens afgesproken dat leden van de (vrijwillige) brandweer ook voorrang krijgen in deze fase. Zij dienen zich vóór 10 april 2020 specifiek te melden bij francis@vanwonen.com.

Voordeel van de reserveringsovereenkomst

Vervolgens vinden de gesprekken plaats en vragen wij u de reserveringsovereenkomst te tekenen. De reserveringsovereenkomst is een eerste recht van koop: u schrijft zich in voor een bouwnummer, u tekent een reserveringsovereenkomst waarvoor u betaalt, en als de contractstukken (zoals de plattegronden, tekeningen, de definitieve V.O.N. prijs en koopovereenkomst) definitief zijn, heeft u het eerste recht om de woning te kopen.

U hoeft op dat moment dus niet meer mee te loten, zoals andere belangstellenden dat wel moeten doen.

Wat zijn de kosten voor deze reservering?

U betaalt €300 voor deze reservering. Op het moment dat u de woning ook daadwerkelijk koopt, wordt deze €300 verrekend met het aankoopbedrag van de woning. U betaalt dan per saldo dus niets. Wilt u de woning uiteindelijk niet kopen? Dat is natuurlijk mogelijk, maar dan krijgt u de €300 niet retour. Blijkt de vrij op naam-prijs (VON) hoger liggen dan de bandbreedte bedragen die we nu communiceren, dan kunt u gewoon van de koop afzien en krijgt u de €300 terug.

Kortom, het tekenen van de reserveringsovereenkomst betekent extra zekerheid voor u, tegen een heel beperkt financieel risico!

Inschrijving en loting voor de reserveringsovereenkomst

Leden van de (vrijwillige) brandweer krijgen een eerste keuze in de reserveringsfase. Dit is zo afgesproken met de gemeente Smallingerland. Daarnaast krijgen deelnemers aan het digitale panel in maart 2020 voorrang bij in het toewijzingsproces.

En tenslotte nog: het maakt niet uit of u zich als eerste inschrijft op 2 april, of als laatste op 10 april 11:59 uur. Pas na het sluiten van de inschrijfperiode vindt de automatische toewijzing plaats (met de hierboven genoemde voorrangsregels).

Deel deze pagina: